Il-kanzunetta ‘Marija mill-mard ħarisna’

F’dawn l-aħħar ġranet ‘magħluqa’ fi djarna tkebbset aktar ix-xewqa li ningħaqdu flimkien infaħħru lil Alla b’għanja ħierġa minn bejn l-erba’ ħitan ta’ djarna. Fi sħab mas-Santwarju Ta’ Pinu, għall-festa tal-Lunzjata qed inniedu din l-għanja sabiħa lil Ommna Marija b’talba ħerqana biex taqbeż għalina f’dan iż-żmien ta’ tiġrib. Continue reading “Il-kanzunetta ‘Marija mill-mard ħarisna’”