Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof – 26 ta’ Marzu 2020

Il-Ħamis, 26 ta’ Marzu 2020: Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof. Continue reading Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof – 26 ta’ Marzu 2020

Infaħħru ‘l Mulej Ekumenikament

F’Awissu li għadda ġara avveniment ekumeniku mhux tas-soltu. Il-CHRISTIANS TOGETHER IN MALTA organiżżaw lejla ta’ tifħir bażati fuq innijiet li jkantawhom insara minn Knejjes li ġejjin mir-Riforma. Rev Kim Hurst (Metodista) u Mr Philip Leone Ganado (Kattoliku) kienu responsabbli milli janimaw is-serata b’messaġġi spiritwali. Continue reading Infaħħru ‘l Mulej Ekumenikament

Mal-prekawzjonijiet li diġà daħħlu fis-seħħ!

Bħalissa l-aħbarijiet huma, tista’ tgħid, iddominati mill-coronavirus. Pajjiż wara pajjiż il-miżuri tas-sigurtà diġà ġew impoġġija fis-seħħ. U tifimha ħbieb! Is-saħħa tal-poplu tibqa’ l-ewwel prijorità, kif qal tajjeb il-Prim Ministru Robert Abela. Continue reading Mal-prekawzjonijiet li diġà daħħlu fis-seħħ!

Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi mill-Kurja tal-Arċisqof – 26 ta’ Marzu 2020

Il-Ħamis, 26 ta’ Marzu 2020: Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi mill-Kurja tal-Arċisqof. Continue reading Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi mill-Kurja tal-Arċisqof – 26 ta’ Marzu 2020

Il-Papa f’Santa Marta: Il-Ħamis, 26 ta’ Marzu 2020

Il-Ħamis, 26 ta’ Marzu 2020: Fl-ftuħ tal-quddiesa fil-kappella tad-Dar Santa Marta illum, il-Papa Franġisku qal li f’daż-żmien ta’ sofferenza, ħakmitna ħafna biża’: l-anzjani waħdehom li ma jafux x’se jiġri minnhom, il-biża’ tal-ħaddiema li tilfu jew jistgħu jitilfu x-xogħol u ma jafux kif se jitimgħu lill-familja, il-biża’ ta’ tant ħaddiema soċjali, li huma fundamentali għas-soċjetà, li jistgħu jieħdu l-marda, u l-biża’ ta’ kull wieħed u waħda minna. Nitolbu l-għajnuna tal-Mulej biex insaħħu l-fiduċja u negħlbu l-biżgħat tagħna. Continue reading Il-Papa f’Santa Marta: Il-Ħamis, 26 ta’ Marzu 2020