Infaħħru ‘l Mulej Ekumenikament

F’Awissu li għadda ġara avveniment ekumeniku mhux tas-soltu. Il-CHRISTIANS TOGETHER IN MALTA organiżżaw lejla ta’ tifħir bażati fuq innijiet li jkantawhom insara minn Knejjes li ġejjin mir-Riforma. Rev Kim Hurst (Metodista) u Mr Philip Leone Ganado (Kattoliku) kienu responsabbli milli janimaw is-serata b’messaġġi spiritwali. Continue reading Infaħħru ‘l Mulej Ekumenikament

Il-Papa f’Santa Marta: Il-Ħamis, 26 ta’ Marzu 2020

Il-Ħamis, 26 ta’ Marzu 2020: Illum, fil-ftuħ tal-quddiesa fil-kappella tad-Dar Santa Marta, il-Papa Franġisku qal li f’daż-żmien ta’ sofferenza, ħakmitna ħafna biża’: dik tal-anzjani waħedhom li ma jafux x’se jiġri minnhom; il-biża’ tal-ħaddiema li tilfu jew jistgħu jitilfu x-xogħol u ma jafux kif se jitimgħu lill-familja; il-biża’ ta’ tant ħaddiema soċjali, li huma fundamentali għas-soċjetà, li jistgħu jieħdu l-marda; u l-biża’ ta’ kull wieħed u waħda minna. Nitolbu l-għajnuna tal-Mulej biex insaħħu l-fiduċja u negħlbu l-biżgħat tagħna.

Continue reading Il-Papa f’Santa Marta: Il-Ħamis, 26 ta’ Marzu 2020