Infaħħru ‘l Mulej Ekumenikament

F’Awissu li għadda ġara avveniment ekumeniku mhux tas-soltu. Il-CHRISTIANS TOGETHER IN MALTA organiżżaw lejla ta’ tifħir bażati fuq innijiet li jkantawhom insara minn Knejjes li ġejjin mir-Riforma. Rev Kim Hurst (Metodista) u Mr Philip Leone Ganado (Kattoliku) kienu responsabbli milli janimaw is-serata b’messaġġi spiritwali. Continue reading Infaħħru ‘l Mulej Ekumenikament