It-Talba Saċerdotali ta’ Ġesù

Fr Norbert Bonavia
Fr. Norbert qasam magħna, ħsibijietu fuq it -Talba Saċerdotali ta’ Ġesù li nsibu f’Kapitlu 17 tal-Evanġelju skont San Ġwann. F’dawn il-ħsibijiet Fr Norbert idewwaqna l-ħlewwa ta din it-talba u juri ukoll, li hija masuma fi-tnejn. Hu jagħmel enfasi fuq, il-kliem; il-Ħajja ta’ dejjem, il-Verità, u il-Qdusija.

Continue reading “It-Talba Saċerdotali ta’ Ġesù”