It-Talba Saċerdotali ta’ Ġesù

Fr Norbert Bonavia
Fr. Norbert qasam magħna, ħsibijietu fuq it -Talba Saċerdotali ta’ Ġesù li nsibu f’Kapitlu 17 tal-Evanġelju skont San Ġwann. F’dawn il-ħsibijiet Fr Norbert idewwaqna l-ħlewwa ta din it-talba u juri ukoll, li hija masuma fi-tnejn. Hu jagħmel enfasi fuq, il-kliem; il-Ħajja ta’ dejjem, il-Verità, u il-Qdusija.

Continue reading It-Talba Saċerdotali ta’ Ġesù

Is-sens u r-relevanza tal-Indulġenzi

L-indulġenza hi l-maħfra minn Alla tal-piena taż-żmien li tibqa’ meta d-dnubiet ikunu diġà maħfura. L-indulġenza tagħtihielna l-Knisja, li hi afdata biex tqassam il-frott tal-Fidwa ta’ Kristu. Tingħata mill-Papa f’okkażjonijiet speċjali bħal ma hi s-Sena tal-Ġublew, il-Jum Dinji taż-Żgħażagħ u laqgħat speċjali għall-morda u għall-familji. Nhar il-Ġimgħa 27 ta’ Marzu, il-Papa Franġisku ta Indulġenza Plenarja fiċ-ċirkustanzi tal-coronavirus. Continue reading Is-sens u r-relevanza tal-Indulġenzi