Il-Kristjaneżmu u l-Epidemiji

Kif għidna f’vidjo ieħor, wieħed mill-fatturi li minħabba fih il-Kristjaneżmu kiber fl-Imperu Ruman kien it-trattament li l-Insara kienu jagħtu lin-nisa. Imma r-Reliġjon Nisranija saret popolari ħafna mhux biss minħabba dan il-fatt. Ħafna fatturi oħra taw kredibbiltà lill-Insara  fis-soċjetà tal-Imperu fl-ewwel sekli. Forsi wieħed minn dawk il-fatturi kien ukoll il-mod kif l-Insara kienu jittrattaw id-dgħajfa u l-morda. L-imħabba lejn il-proxxmu li jipprattikaw l-Insara ġibdet partikularment l-attenzjoni tal-pagani u iktar tard saret anki xi ħaġa offensiva għalihom. Continue reading Il-Kristjaneżmu u l-Epidemiji