The Baker Woman – Il-Furnara

Fis-song THE BAKER WOMAN Marija hi mxxebbha ma’ mara li taħmi l-ħobż fil-forn tad-dar tagħha. Kif il-ħobż jiġi magħġun, imqiegħed għal xi ħin ġol-forn, jinħareġ sabiħ u jfuħ biex jiġi mqatta’ u mikul, hekk kienet l-esperjenza ta’ Marija ma’ Binha Ġesù. Hi tilqa’ fiha lil Ġesù mal-kliem tal-anġlu, jitwieled f’Betlem – Dar il-Ħobż –  u jikber sakemm joħroġ għal-missjoni tiegħu. Ġesù jmut quddiem għajnejha. Din is-song sabiħa nkitbet madwar ħamsin sena ilu minn Hubert Richards. Continue reading The Baker Woman – Il-Furnara

Ġid mis-Sawm mill-Ewkaristija

Dis-sena kellna ngħaddu Randan b’sawm differenti mis-soltu – apparti dak tas-soltu! “Knisja magħluqa u mhawnx Quddies” – min jaf kemm qrajna avviżi bħal dan mal-bibien magħluqa tal-knejjes tagħna. Minħabba l-ħtieġa sanitarja gravi tal-mument, għaddejna u għadna għaddejjin minn żmien diffiċli ta’ sawm mill-Ewkaristija. Continue reading Ġid mis-Sawm mill-Ewkaristija