Biex inħajru lit-tfal għall-Quddiesa. Ħadd il-Palm, Sena A

Għaddew il-5 Ħdud tar-RANDAN. Wasalna f’ĦADD IL-PALM. Kull sena morna xi mkien viċin tal-knisja biex jitbierku l-friegħi taż-żebbuġ u nimxu flimkien mas-saċerdoti lejn il-knisja fejn issir il-QUDDIESA ta’ ĦADD IL-PALM. Xi tfal ikunu lebsin ta’ tfal Lhud, biex nagħtu kulur lil din il-festa. Din is-sena se niċċelebraw ĦADD IL-PALM fid-djar tagħna. Is-Sibt jew il-Ħadd naraw it-tberik taż-żebbuġ u nisimgħu il-Quddiesa flimkien fuq it-televixin. Minbarra li nagħtu l-kulur lil din l-istampa, ta’ Ġesù dieħel f’Ġerusalemm fuq ħmara, niktbu l-kliem minn din il-ġrajja sabiħa. Continue reading Biex inħajru lit-tfal għall-Quddiesa. Ħadd il-Palm, Sena A

Il-Papa f’Santa Marta: Il-proċess tat-tentazzjoni

Is-Sibt, 4 ta’ April 2020: F’dan il-waqt imqalleb, ta’ diffikultà u niket, kultant in-nies tiġihom il-ħajra jagħmlu xi ħaġa tajba. Imma ma jistax jonqos li oħrajn jitħajru jagħmlu xi ħaġa li mhijiex tajba, japprofittaw ruħhom mis-sitwazzjoni għall-gwadann tagħhom personali. Illum nitolbu sabiex il-Mulej jagħti lil kulħadd kuxjenza retta, trasparenti, li tista’ tidher quddiem Alla mingħajr mistħija.

Continue reading Il-Papa f’Santa Marta: Il-proċess tat-tentazzjoni

Ċelebrazzjonijiet tal-Ġimgħa Mqaddsa mid-Djoċesi ta’ Għawdex

Minn Ħadd il-Palm sa Ħadd il-Għid, l-Isqof Mario Grech, Amministratur Appostoliku tad-Djoċesi ta’ Għawdex ser ikun qed imexxi diversi Ċelebrazzjonijiet tal-Ġimgħa Mqaddsa li kollha ser jixxandru minn mezzi ta’ komunikazzjoni kif jidher fil-poster hawn taħt, kif ukoll minn din il-paġna speċjali tal-Laikos … http://laikos.org/quddiesa_live.htm Continue reading Ċelebrazzjonijiet tal-Ġimgħa Mqaddsa mid-Djoċesi ta’ Għawdex