Biex inħajru lit-tfal għall-Quddiesa. Ħadd il-Palm, Sena A

Għaddew il-5 Ħdud tar-RANDAN. Wasalna f’ĦADD IL-PALM. Kull sena morna xi mkien viċin tal-knisja biex jitbierku l-friegħi taż-żebbuġ u nimxu flimkien mas-saċerdoti lejn il-knisja fejn issir il-QUDDIESA ta’ ĦADD IL-PALM. Xi tfal ikunu lebsin ta’ tfal Lhud, biex nagħtu kulur lil din il-festa. Din is-sena se niċċelebraw ĦADD IL-PALM fid-djar tagħna. Is-Sibt jew il-Ħadd naraw it-tberik taż-żebbuġ u nisimgħu il-Quddiesa flimkien fuq it-televixin. Minbarra li nagħtu l-kulur lil din l-istampa, ta’ Ġesù dieħel f’Ġerusalemm fuq ħmara, niktbu l-kliem minn din il-ġrajja sabiħa. Continue reading “Biex inħajru lit-tfal għall-Quddiesa. Ħadd il-Palm, Sena A”