Il-Battalja ta’ Lepanto u r-Rużarju

Bħalma kienet it-talba tar-Rużarju li għenet il-flotta Nisranija biex tirbaħ il-battalja ta’ Lepanto nhar is-7 ta’ Ottubru 1571, ir-Rużarju qed ikun it-talba ta’ ħafna llum biex tintrebaħ il-marda qerrieda li ħakmet lid-dinja. Kif il-Papa Piju V kien minn ta’ quddiem biex iħeġġeġ għar-Rużarju, hekk qed jagħmel il-Papa Franġisku. U flimkien mat-talb, qed iqajjem kuxjenza għal ġustizzja u solidarjetà li m’għandhomx jieqfu wara li, kif nittamaw, jgħaddi dan iż-żmien ta’ prova.

Continue reading Il-Battalja ta’ Lepanto u r-Rużarju

Iċ-Ċelebrazzjonijiet tal-Ġimgħa Mqaddsa minn Għawdex fuq il-mezzi tax-xandir

Iċ-Ċelebrazzjonijiet tal-Ġimgħa Mqaddsa ser jixxandru kollha f’din il-paġna tal-Laikos … http://laikos.org/quddiesa_live.htm.

Imma peress li mhux kulħadd għandu l-possibiltà li jsegwihom fuq l-Internet, għalhekk id-Djoċesi ta’ Għawdex ser ixxandar dawn iċ-ċelebrazzjonijiet fuq il-mezzi tax-Xandir kif jidher fil-poster ta’ hawn taħt … Continue reading Iċ-Ċelebrazzjonijiet tal-Ġimgħa Mqaddsa minn Għawdex fuq il-mezzi tax-xandir

Messaġġ għat-tfal mill-Arċisqof għall-Ġimgħa Mqaddsa 2020

It-Tnejn, 6 ta’ April 2020: Mill-uffiċċju tiegħu fil-Kurja, l-Arċisqof Charles Scicluna jgħaddi messaġġ lit-tfal għal dal-ġranet tal-Ġimgħa Mqaddsa. Ifakkar biex jiftakru fin-nanniet tagħhom u jċemplulhom, kif ukoll jaħdmu mid-dar, jgħinu fid-dar u kemm jista’ jkun jagħmlu paċi malajr meta jkollhom xi jgħidu mal-aħwa.

L-Arċisqof jaqsam ukoll tliet affarijiet għeżież għalih biex jispjega l-importanza ta’ dawn il-ġranet u kemm hu importanti t-talb fil-familja.

Continue reading Messaġġ għat-tfal mill-Arċisqof għall-Ġimgħa Mqaddsa 2020

Lectio Divina għall-Għid il-Kbir. Sena “A”

Vanġelu (Ġw 20. 1-9):  Ġużeppi minn Arimatija u Nikodemu dilku l-ġisem ta’ Ġesu bi ħwawar ifuħu. Keffnuh u poġġewh f’qabar fejn ħadd qabel ma kien indifen. Wara marru d-dar għax kien il-vġili tal-Għid tagħhom u għalhekk kellhom jagħmlu l-ikla tal-ħaruf.  F’ħafna kulturi, anki dawk mhux Insara, insibu li l-qraba jippreparaw b’ħafna kura il-ġisem ta’ xi ħadd għażiż għad-difna. Dan juri li għandhom tama ta’ ħajja oħra wara l-mewt.  Barra l-ilbies li se jkeffnuna fihom, aħna se jkollna ilbies ieħor – l-għemejjel tajbin kollha li nkunu għamilna u li bihom se nippreżentaw irwieħna quddiem il-Mulej. Continue reading Lectio Divina għall-Għid il-Kbir. Sena “A”

Il-Papa f’Santa Marta: Ifittxu lil Ġesù fil-fqir

It-Tnejn, 6 ta’ April 2020: Għaddejja minn moħħi problema gravi li hawn f’diversi nħawi tad-dinja.  Illum nixtieq li nitolbu minħabba l-problemi tal-iffullar esaġerat fil-ħabsijiet.  Fejn hemm ir-rassa – hemm wisq nies hemmhekk – hemm il-periklu, waqt din il-pandemija, li tisplodi s-sitwazzjoni u tispiċċa fi traġedja kbira.  Nitolbu għal min hu responsabbli, għal kull min irid jieħu d-deċiżjonijiet biex isib it-triq it-tajba u kreattiva ħalli jsolvi dil-problema.

Continue reading Il-Papa f’Santa Marta: Ifittxu lil Ġesù fil-fqir