Biex inħajru lit-tfal għall-Quddiesa. Ħadd il-Għid, Sena A

Inħajru lit-tfal biex permezz ta’ dan il-poster iħarsu ‘l quddiem lejn il-festa ta’ Ħadd il-Għid u jsegwu l-Quddiesa s-Sibt jew il-Ħadd li ġej mal-familja tagħhom fuq it-Televiżjoni jew fuq is-sit tal-parroċċa fejn joqogħdu. Continue reading Biex inħajru lit-tfal għall-Quddiesa. Ħadd il-Għid, Sena A

Sara s-sewda u ż-żewġ Marijiet

Fil-Vanġelu, fir-rakkont tal-Passjoni, minbarra Marija omm Ġesù, jissemmew xi nisa bl-isem ta’ Marija, fosthom Marija Salome u Marija ta’ Ġakobb. “Fosthom kien hemm Marija l-Madaliena, Marija, omm Ġakbu u Ġużeppi u omm ulied Żabdi.” (Mt 2756); “Kien hemm ukoll xi nisa jħarsu mill-bogħod, foshom Marija Madaliena u Marija omm Ġakbu ż-żgħir u Ġosè, u Salome.” (Mk 1541); “Meta għadda s-Sibt, Marija l-Madaliena, Marija, omm Ġakbu u Salome xtraw il-fwejjaħ biex jiġu jidilkuh.” (Mk 16)

Continue reading Sara s-sewda u ż-żewġ Marijiet