Kontribuzzjoni tal-Għid mill-Vatikan

Il-Kardinal Konrad Krajewski, l-inkargat tal-Papa għat-tqassim tal-karità, talab lill-membri tal-‘Kappella Pontifiċja’ biex għall-Għid jagħtu kontribuzzjoni bħala għajnuna lil nies li qed ibatu minħabba l-pandemija tal-coronavirus. Il-‘Kappella Pontifiċja’ hi komposta minn Kardinali tal-Vatikan, Isqfijiet u uffiċjali għolja oħra tal-Knisja. Il-Papa Franġisku mbagħad jiddeċiedi lil min jingħata dak li se jinġabar f’din l-inizjattiva.

https://cruxnow.com/vatican/2020/04/cardinal-asks-top-vatican-officials-to-donate-to-pandemic-relief-efforts/

Rapport għal-Laikos minn Joe Galea

Seba’ waqfiet ma’ Ġesu’ f’Ħamis ix-Xirka

L‑Arċisqof Charles Scicluna ser imexxi mument ta’ talb u riflessjoni mill‑Katidral ta’ San Pawl, l‑Imdina, bit‑tema ‘Seba’ Waqfiet ma’ Ġesù’. Dan ser jixxandar fuq l‑istazzjonijiet ewlenin tat‑televixin u fuq mezzi ta’ komunikazzjoni soċjali oħra, għada, 9 ta’ April, Ħamis ix‑Xirka, fit‑8:30 p.m.

Tista’ ssegwi dawn iċ-Ċelebrazzjonijiet minn fuq din il-paġna tal-Laikos … http://laikos.org/quddiesa_live.htm

Continue reading Seba’ waqfiet ma’ Ġesu’ f’Ħamis ix-Xirka

Għid Lhudi Kristjanizzat

Ir-Rakkont tal-Għid Lhudi Kristjanizzat. Okkażjoni tajba sabiex kif ninsabu lkoll miġbura fi djarna, kif barra mill-bibien ta’ djarna jinsab aktar periklu għal saħħitna u saħħet il-proxxmu tagħna, kif ninsabu qrib il-festa tal-Għid, niskopru kemm dak li qed ngħixu bħalissa ma jistax ma jfakkarniex proprju kif twieled l-Għid! Festa tal-mogħdija ta’ Alla, festa tal-familja, festa ta’ tama fil-ħelsien. Dan kollu jista’ jsir waqt ikla li l-Lhud (ħutna l-kbar) għadhom jiċċelebraw sal-lum daqslikieku kollox qed jitwettaq minn Alla llum. F’din l-ikla jitwieldu t-tqarbin, is-saċerdozju Kattoliku, il-quddiesa. Saħansitra l-Velja tal-Għid għandha l-oriġni tagħha f’din l-ikla. Hija okkażjoni biex il-familja tħejji ikla flimkien, tikkonsma ikla flimkien, titlob flimkien u tifraħ u – għaliex le – tidħak flimkien.

Dun Joseph Bajada Continue reading Għid Lhudi Kristjanizzat