Sa Issa l-ġabra fid-Djoċesi ta’ Għawdex għal ‘ventilator’ laħqet is-somma ta’ €35,971

Print Friendly, PDF & Email

Waqt il-Quddiesa ‘In Cœna Domini’ li għadha kemm ġiet iċċelebrata fil-Katidral ta’ Għawdex minn Mons. Isqof Mario Grech, ingħatat din l-aħbar minn Dun Daniel Sultana, Segretarju Pastorali tad-Djoċesi.

“Illum  il-Knisja  tfakkarna  meta  Ġesù  waqqaf  is-Saċerdozju  Kattoliku  u  l- Ewkaristija. F’dan il-jum aħna s-saċerdoti nuru l-għaqda tagħna mal-Isqof tagħna u anki nerġgħu nġeddu l-wegħdiet tagħna bħala saċerdoti.

Ta’ kull sena f’dan il-jum ukoll fid-Djoċesi aħna s-saċerdoti kien ikollna s-soltu l- esperjenza tal-ġenerożità tal-poplu tagħna li jagħti offerti għas-sosteniment tagħna u kienet tinġabar somma sabiħa.

Din is-sena, fiċ-ċirkustanzi li qed ngħixu fihom, wara s-sejħa li għamiltilna inti, aħna s- saċerdoti għażilna li minflok ma ssir ġabra għalina, aħna stess nagħtu offerta biex inkunu ta’ servizz għall-poplu tagħna biex jinxtara ventilator għall-bżonnijiet ta’ ħutna.

Huwa  ta’  sodisfazzjon  għalina  li  rajna  lis-saċerdoti  tagħna  jkunu   verament   ġenerużi. B’hekk huma qed juru li huma sensibbli u dejjem lesti li jagħtu s-servizz tagħhom lill-poplu ta’ Alla fuq l-eżempju li tana Ġesù fiċ-Ċenaklu bil-ħasil tar-riġlejn.

Il-ġbir li sar mingħand is-saċerdoti u mill-parroċċi tagħna laħaq is-somma ta’ €35,971”.

Fuq l-eżempju ta’ Ġesù l-Imgħallem li jsir qaddej tagħna u llum jitbaxxa biex jaħslilna riġlejna, il-Knisja f’Għawdex tkompli tistedinna nikkontribwixxu f’din il-kawża tajba. Dawk li jixtiequ jgħinu huma mħeġġa jagħmlu l-għotjiet tagħhom b’wieħed minn dawn il-mezzi:

  1. Jiddepożitaw l-għotja tagħhom f’dan il-kont bankarju permezz ta’ online banking jew permezz ta’ Revolut:

Isem tal-kont: COVID 19 Numru tal-kont: 35452320032

IBAN: MT91APSB77013000000035452320032

Swift Code: APSBMTMT

  1. Iċemplu wieħed minn dawn in-numri:

51502095 – €5

51602017 – €10

51002021 – €20

51902087 – €50

  1. Iħallu l-għotja tagħhom mal-Kappillani tal-Parroċċi jew mar-Retturi tal-Knejjes.

Leave a Reply

%d bloggers like this: