Transformation – Easter Sunday 2020

Transformation – Easter Sunday 2020. Acts 10:34a, 37-43; Psalm 118; 1 Corinthians 5:6-8; John 20:1-9

An air as heavy as the tombstone

The women disciples were extremely cautious, more than ever before. According to Mark 16:2, they go to the tomb lían prōï, which in Jewish time reckoning was around the fourth watch of the night, from 3:00 a.m. to 6:00 a.m. John 20:1 says that Mary from Magdala went to the tomb, “Early on the first day of the week, while it was still dark” (prōï skotías, literally ‘dark earliness’). Their caution pleaded anonymity, invisibility rather! Why? Out of fear? Out of unbelief? Continue reading Transformation – Easter Sunday 2020

The Church’s maternal response to the coronavirus crisis

“Mother and Teacher of all nations—such is the Catholic Church in the mind of her Founder, Jesus Christ; to hold the world in an embrace of love, that men, in every age, should find in her their own completeness in a higher order of living, and their ultimate salvation” (no. 1). Continue reading The Church’s maternal response to the coronavirus crisis

Padre Cantalamessa fit-tifkira tal-Passjoni tal-Mulej preseduta minn Papa Franġisku

Omelija ta’ Padre Raniero Cantalamessa O.F.M. Kap. Predikatur tal-Casa Pontificia, waqt iċ-Ċelebrazzjoni tal-Passjoni tal-Mulej preseduta minn Papa Franġisku

San Girgor il-Kbir kien jgħid li l-Iskrittura cum legentibus crescit, tikber ma’ dawk li jaqrawha.[1] Tesprimi tifsiriet dejjem ġodda skont il-mistoqsijiet li l-bniedem iġorr f’qalbu waqt li jaqraha. U aħna din is-sena qegħdin naqraw ir-rakkont tal-Passjoni b’mistoqsija – anzi b’karba – f’qalbna li titla’ mid-dinja kollha. Irridu nfittxu nsibu t-tweġiba li l-kelma ta’ Alla tagħti għaliha. Continue reading Padre Cantalamessa fit-tifkira tal-Passjoni tal-Mulej preseduta minn Papa Franġisku

Il-lingwa tas-sinjali

F’dawn il-jiem qed tingħata attenzjoni għal xulxin forsi iktar minn meta konna fil-ħajja mgħaġġla li drajna fiha. Fost oħrajn qed ikollna iktar okkażjonijiet fejn naraw f’rokna tal-iskrin tat-televisin lil dawk li b’ħila u dedikazzjoni qed jagħtu servizz siewi bil-lingwa tas-sinjali lil min għandu diffikulta’ biex isegwi dak li jkun qed isir. Tajjeb li napprezzaw il-ħidma tagħhom. Continue reading Il-lingwa tas-sinjali

Min qal li mhux sa jkollna Ġimgħa l-Kbira?

Min qal li mhux sa jkollna Ġimgħa l-Kbira dis-sena? Mela ma rajtuhiex il-Purċissjoni immensa ta’ persuni li nstabu pożittivi għall-Coronavirus? M’intomx tarawha l-Via Crucis tal-ħaddiema tas-saħħa li tielgħa l-Kalvarju tal-pandemija, mifnija u mbeżżgħa f’qalbha li mhux sa jirnexxilha tirreżisti? Ma rajtuhomx it-tobba bl-uniformi bajda jerfgħu s-salib doloruż tal-persuni kontaminati? M’intomx tarawhom ix-xjenzati jegħrqu l-ilma u d-demm, bħal fil-Ġetsemani, ifittxu trattament jew vaċċin? Continue reading Min qal li mhux sa jkollna Ġimgħa l-Kbira?