Il-coronavirus u l-Ġimgħa Mqaddsa

Dħalna fil-Ġimgħa Mqaddsa. Jiġifieri l-Ġimgħa fejn se naraw it-twettieq tal-pjan tal-fidwa għalina l-bnedmin. Midinbin imma mifdija. Għalhekk mela ferħana għax ġejna maħbuba! U, bil-grazzja ta’ Dak li fdiena, għalhekk inħobbu! Għax l-ewwel konna aħna li ġejna mogħtija l-imħabba li ħadd minna ma jistħoqqlu! Continue reading Il-coronavirus u l-Ġimgħa Mqaddsa

Lectio Divina għat-2 Ħadd tal-Għid

Vanġelu (Ġw. 20. 19-31): Fil-Vanġelu tal-lum naqraw meta Ġesu deher lill-Appostli: l-ewwel, dak in-nhar li rxoxta filgħaxija, u t-tieni, ġimgħa wara.  Fl-ewwel laqgħa għandna l-Appostli barra Tumas, magħluqin fiċ-ċenaklu, imbeżżgħin għax barra hemm il-Lhud li ma riedu jafu xejn fuq Ġesu, u mhux għax kienu se jagħmlu għalihom. Continue reading Lectio Divina għat-2 Ħadd tal-Għid

Exodus, Year 2020

Ephesians 6:12-18 – Be renewed … Clothe yourself

When I was studying Scripture in Rome after my ordination to the priesthood, a text in the Bible that has set me thinking big time was Ephesians 6:12-18. It set me thinking because the text implies that Christian life is a battle; Christian life deals in is warfare. Why has it got to be so? Yes, true, Jesus has said: “Do not think that I have come to bring peace to the earth; I have not come to bring peace, but a sword” (Mt 10:34). Let’s say the text from Ephesians comes from someone as Jesus-crazy as Saint Paul. He writes: Continue reading Exodus, Year 2020

L-Exultet

It-teologu Benedittin tal-liturġija, Cipriano Vagaggini, juri li b’mod sorprendenti jeżiżtu ċerti attitudnijiet fil-Knisja illum li ħawdu t-tifsira tal-Għid. L-ewwel nett teżiżti mentalità pożittiva-storika li qarqet bina l-għaliex ġagħlitna naraw il-qawmien minn bejn l-imwiet ta’ Kristu bħala maqtugħ mill-passjoni tiegħu. Imbagħad, ħtija ta’ din il-mentalità żbaljata bdejna naraw il-passjoni u l-mewt ta’ Kristu bħala maqtugħa għal kollox mill-qawmien tiegħu għall-ħajja. U, dawn it-tnejn maqtugħa mis-sagramenti. Continue reading L-Exultet