Ibqa’ fil-qrib, ħarisna Mulejna

Fil-Vanġelu skont San Luqa 24: 13-35, naqraw ir-rakkont sabiħ tad-dixxipli ta’ Emmaws. Meta waslu qrib ir-raħal, Ġesù kien se jibqa’ sejjer imma d-dixxipli ġagħluh jibqa’ magħhom u qalulu: “Ibqa’ magħna, għax dalwaqt isir filgħaxija.” Hekk hu l-isem ta’ dan l-innu miktub mis-Saċerdot Domenico Macchetta: “Resta con noi, Signore, la sera”. Bil-Malti nkantawh: “Ibqa’ fil-qrib, ħarisna Mulejna”. Continue reading “Ibqa’ fil-qrib, ħarisna Mulejna”