La vera goia

Dalgħodu, is-16 ta’ April, fil-bidu tal-Quddiesa ċelebrata mill-Arċisqof Charles J. Scicluna, is-Sur Jacob Portelli, bl-arpa tiegħu, reġa’ dewwaqna mużika sabiħa. Din id-darba l-innu LA VERA GIOIA, ta’ Don Marco Frisina. Inħallu s-slides ta’ wara din jinbidlu biex nisimgħu l-innu filwaqt li nsegwu l-lirika tiegħu. Continue reading La vera goia

Messaġġ mill-Arċisqof Charles Scicluna fit-30 tax-xahar mill-assassinju ta’ Daphne Caruana Galizia

Il-tagħlim soċjali tal-Knisja jfakkarna illi l-paċi hija msejsa fuq il-verità, ġustizzja, libertà u mħabba. Dawn l-erba’ valuri huma l-pedament u jiddependu minn xulxin, kull wieħed minnhom huwa essenzjali; komunità ma tistax tkun verament fil-paċi jekk imqar waħda minnhom tkun nieqsa jew imwarrba. Continue reading Messaġġ mill-Arċisqof Charles Scicluna fit-30 tax-xahar mill-assassinju ta’ Daphne Caruana Galizia

Kliem il-Ħajja għal Mejju-Awwissu 2020

Minħabba s-sitwazzjoni attwali tal-Covid 19 li magħha ġabet restrizzjonijiet ta’ kuntatti ma’ xulxin, Kliem il-Ħajja għal Mejju-Awwissu 2020 mhuwiex ser jitqassam għalissa mid-distributuri tas-soltu. Għalhekk ħsibna li għalissa l-ewwel xahar ta’ din it-tieni ħarga għal din is-sena, jiġifieri ix-xahar ta’ Mejju jkun on-line fuq Laikos biex min jista’ jsegwi l-paġna ta’ kuljum u jkompli jitlob permezz tal-Kelma ta’ Alla.  Fr Martin Micallef OFMCap.

Continue reading Kliem il-Ħajja għal Mejju-Awwissu 2020

Sinfonija mhux mitmuma

Huma ħafna l-kompożituri li ħallew biċċiet ta’ mużika li għal xi raġuni huma kkunsidrati bħala mhux kompluti jew mhux mitmuma. Fost l-oħrajn hemm it-Tmien Sinfonija ta’ Franz Schubert, li kiteb fl-1822 imma ma ndaqqitx qabel l-1865, ħafna wara l-mewt ta’ Schubert. Minn xi sketches jidher li din il-biċċa mużika kellha tkun ta’ erba’ movimenti. Instabu żewġ movimenti kompluti fl-arkivji tal-orkestra fejn kien bagħathom Schubert u l-istoriċi tal-mużika waslu biex jagħtu forma lil din il-kompożizzjoni li baqgħet waħda mill-aqwa ta’ Schubert. Continue reading Sinfonija mhux mitmuma