Il-Papa f’Santa Marta: Nitolbu għan-nisa li qed jistennew tarbija u huma mħassbin, preokkupati

Il-Ġimgħa, 17 ta’ April 2020: Illum nixtieq li nitolbu għan-nisa li qed jistennew tarbija, in-nisa tqal li se jsiru ommijiet u huma mħassbin, preokkupati.  Mistoqsija: “F’liema kwalità ta’ dinja se jgħix/tgħix, ibni/binti?”  Nitolbu għalihom biex il-Mulej itihom il-kuraġġ li jkomplu bit-tqala bil-fiduċja li żgur se tkun dinja differenti imma dejjem se tibqa’ dinja maħbuba ħafna mill-Mulej.

Continue reading Il-Papa f’Santa Marta: Nitolbu għan-nisa li qed jistennew tarbija u huma mħassbin, preokkupati

Il-kotra tal-ħut (it-3 parti)

Mill-Vanġeli ta’ wara l-Għid

Dinja ġdida

Fit-Testment il-Qadim, Alla hu msejjaħ Mulej, Sinjur, li jirrevela ruħu lilna. Ibda mill-ħolqien, mill-ħelsien ripetut tal-poplu tiegħu u mir-rikonċiljazzjoni li dejjem kien lest biex jagħmel. Is-sajda mirakuluża ssir sinjal li jippermetti li jagħrfu lil Ġesu’ bħala Sinjur, il-Mulej, l-Imgħallem. Ġesu’ li jidher fix-xatt hu Kristu eżaltat, igglorifikat minn Alla, rebbieħ fuq il-ħażen. Hu mqajjem mill-mewt u għajn ta’ qawmien għall-oħrajn. Hu d-dixxiplu li Ġesu’ kien iħobb, li jagħrfu l-ewwel. Din l-espressoni ‘id- dixxiplu li Ġesu’ jħobb tista’ tfisser ‘id-dixxiplu veru, dak li hu bħal kif jixtiequ Ġesu’.’ Il- ħarsa tal-qalb u l-ħarsa tal-fidi jingħaqdu flimkien. Hi l-imħabba li ġġagħlu jara u jemmen. Ġw. 20, 8. Continue reading Il-kotra tal-ħut (it-3 parti)