Nimxu lejn Għemmaws – 1

Ħsibijiet u Talbiet fuq ir-Rakkont tad-Dixxipli ta’ Għemmaws

Ħafna drabi, ħajjitna tixbaħ lil ktieb, meta magħluq. Fiha stejjer li qishom m’għandhomx x’jaqsmu ma’ xulxin; donnhom bla sens, għax mhumiex marbutin bl-imħabba, li biha kull ma nagħmlu jsir ifisser ħafna, l-aktar meta nagħtu lilna nfusna għall-ġid ta’ l-oħrajn. Ftit imħabba, imqar ħarsa ta’ attenzjoni, jew tbissima lil min l-aktar jeħtieġha. Xi waqtiet insibuħa bi tqila biex inqiegħdu l-imħabba fl-azzjonijiet tagħna ta’ kuljum.

Aqra aktar

Il-Bibbja bil-Malti issa tinsab fuq l-app Bible YouVersion

L‑Għaqda Biblika Maltija, li għadha kif lestiet il‑ħames edizzjoni tat‑traduzzjoni tal‑Bibbja mil‑lingwi oriġinali għall‑Malti, tħabbar li t‑test se jkun parti mill‑app tal‑Bibbja popolari YouVersion għall‑iOS u Android.

Din il-verżjoni tal-Bibbja tista’ tidhol għaliha wkoll minn dil-paġna tal-Laikos … http://www.laikos.org/bibbja_mt.htm

Continue reading Il-Bibbja bil-Malti issa tinsab fuq l-app Bible YouVersion

Il-Papa f’Santa Marta: Nitolbu biex l-Ewropa tikseb l-għaqda li kienu ħolmu l-fundaturi tal-Unjoni Ewropea

L-Erbgħa, 22 ta’ April 2020: F’daż-żmien fejn hemm ħtieġa ta’ ħafna għaqda bejnietna, bejn in-nazzjonijiet, illum nitolbu għall-Ewropa sabiex jirnexxilha tikseb dik l-għaqda fraterna li kienu ħolmu l-missirijiet fundaturi tal-Unjoni Ewropea.

Continue reading Il-Papa f’Santa Marta: Nitolbu biex l-Ewropa tikseb l-għaqda li kienu ħolmu l-fundaturi tal-Unjoni Ewropea

Attenti għat-Taħbit tal-Qalb

Fil-ktieb tiegħu Il Dono della Chiarezza, il-Papa Ġwann Pawlu I isemmi lil wieħed li mar jistad fix-xmara u qiegħed frawla sabiħa mas-sunnara tax-xlief tiegħu. U ħaseb: “La togħġob lili, il-frawla għandha togħġob ukoll lill-ħut!” Qisu ma jafx li l-ħut mhux il-frawli togħġbu imma l-ħniex u l-ġobon jinten, li dan ir-raġel lanqas biss ried imisshom. Il-ħut baqa’ għaddej minn ħdejn il-frawla, u r-raġel ma qabadx ħuta waħda! Continue reading Attenti għat-Taħbit tal-Qalb