It-Talb għall-fejqan

Ħsieb fuq il-pittura ‘San Sebastjan ikkurat minn Irene’, ta’ George de La Tour (1593-1652)

Id-dlam miksur biss minn torċa bi tliet ftieli qed idawwal lill-erba’ nisa miġburin madwar il-ġisem ta’ San Sebastjan. Xena li teħodna fi żmien il-persekuzzjoni ta’ Dioklezjanu: Sebastjan, ċenturjun fl-armata Rumana, ġie minfud mill-vleġeġ għax għen lill-Insara. Il-lejla wara dan il-martirju, armla twajba, Irene, tersaq mal-qaddejja tagħha lejn Sebastjan mitluq għal mejjet u tfejqu. Continue reading It-Talb għall-fejqan

Il-Papa f’Santa Marta: Nitolbu għall-għalliema u għall-istudenti

Il-Ġimgħa, 24 ta’ April 2020: Illum nitolbu għall-għalliema li jaħdmu sfiq biex jagħmlu l-lezzjonijiet bl-internet u mezzi medjatiċi oħra u nitolbu wkoll għall-istudenti li se jersqu għall-eżamijiet b’mod li mhumiex imdorrijin bih. Nakkumpanjawhom bit-talb tagħna.

Continue reading Il-Papa f’Santa Marta: Nitolbu għall-għalliema u għall-istudenti

Nimxu lejn Għemmaws – 3

Luqa 24, 28-32: IL-QSIM TAL-ĦOBŻ – KRISTU ĦAJ FOSTNA

Meta qorbu lejn ir-raħal fejn kienu qegħdin hu għamel ta’ bir-ruħu li se jibqa’ sejjer ‘il bogħod. Iżda huma riedu jżommuh u qalulu. “Ibqa magħna, għax issa sar ħafna ħin u l-jum ġa wasal biex jispiċċa”. Imbagħad daħal joqgħod magħhom. Waqt li kien fuq il-mejda magħhom, qabad il-ħobz, qasmu u tahulhom. Għajnejhom imbagħad infetħulhom u għarfuh, iżda Hu kien għeb minn quddiemhom.

Aqra aktar