Biex inħajru lit-tfal għall-Quddiesa. It-Tielet Ħadd tal-Għid, Sena A

Inħajru lit-tfal biex permezz ta’ dan il-poster iħarsu ‘l quddiem lejn il-quddiesa tat-Tielet Ħadd tal-Għid u jsegwu l-Quddiesa s-Sibt jew il-Ħadd mal-familja tagħhom fuq it-Televiżjoni jew fuq is-sit tal-parroċċa fejn joqogħdu. Continue reading Biex inħajru lit-tfal għall-Quddiesa. It-Tielet Ħadd tal-Għid, Sena A

Tberik tal-Familji

L-Isqof u l-Kappillani fid-Djoċesi ta’ Għawdex qed iħeġġu li, peress li mhux qed isir it-Tberik tal-Familji, kull familja tinġabar flimkien għal dan ir-Rit tat-Tberik b’tifkira tal-Magħmudija tagħna. Dan jista’ jitmexxa mill-missier jew l-omm, waqt li l-qari mill-Bibbja u t-talbiet jista’ jaqrahom membru ieħor tal-familja. Kif naqraw fir-rit innifsu, “kull mgħammed jista’ jitlob il-barka, il-ġenituri jistgħu jbierku lit-tfal u lil xulxin, bħalma jbierku l-ikel”.

Continue reading Tberik tal-Familji