Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof – 28 t’April

It-Tlieta, 28 ta’ April 2020: Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof. Quddiesa offruta għal dawk li għandhom nieqsa mill-ħtiġijiet bażiċi tal-ħajja u għal dawk il-ġenituri single li jkunu qegħdin itellgħu uliedhom waħedhom … Continue reading Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof – 28 t’April

Il-Papa f’Santa Marta: Nitolbu għall-grazzja tal-prudenza u l-ubbidjenza għall-istruzzjonijiet ħalli l-pandemija ma terġax terfa’ rasha

It-Tlieta, 28 ta’ April 2020: F’daż-żmien li fih bdew jittieħdu passi biex noħorġu mill-kwarantina, nitolbu lill-Mulej biex lill-poplu tiegħu, lilna lkoll, itina l-grazzja tal-prudenza u tal-ubbidjenza għall-istruzzjonijiet ħalli l-pandemija ma terġax terfa’ rasha.

Continue reading Il-Papa f’Santa Marta: Nitolbu għall-grazzja tal-prudenza u l-ubbidjenza għall-istruzzjonijiet ħalli l-pandemija ma terġax terfa’ rasha