Il-Fehma tal-Papa għal Mejju 2020

Print Friendly, PDF & Email

Il-Papa jistieden lill-bnedmin ta’ rieda tajba biex ningħaqdu flimkien u nitolbu sabiex id-djakni, fidili lejn is-servizz lill-Kelma t’Alla u l-foqra, ikunu simbolu li jagħti ħajja lill-Knisja kollha.

Il-Fehma tal-Papa għal Mejju 2020 – Poster

Pope’s Intentions for May 2020 – Poster

Sfidi ta’ Żminijietna – Mejju 2020

Current Issues – May 2020

Adorazzjoni skont il-Fehma tal-Papa – Mejju 2020

pope intentions

 

 

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

%d bloggers like this: