Jum Dinji ta’ talb għall-Vokazzjonijiet 2020

Għada, il‑Ħadd 3 ta’ Mejju 2020, huwa il‑Jum Dinji ta’ Talb għall‑Vokazzjonijiet. Għal din l‑okkażjoni l‑Arċisqof Charles Scicluna se jiċċelebra Quddiesa bil‑Malti fid‑9:30 a.m.  u Quddiesa bl‑Ingliż fis‑6:30 p.m., mill‑Kappella taċ‑Ċentru tal‑Vokazzjonijiet fis‑Seminarju, Tal‑Virtù.  Il‑Quddies jixxandar fuq TVM2 u Knisja.mt. Illejla wkoll, fis‑7p.m. fuq Knisja.mt se tixxandar Quddiesa għaż‑żgħażagħ bis‑sehem ta’ wieħed mis‑seminaristi li bħalissa qed jirċievu l‑formazzjoni tagħhom fis‑Seminarju tal‑Arċisqof.

Tista’ ssegwi dawn iċ-Ċelebrazzjonijiet minn fuq din il-paġna tal-Laikos … http://laikos.org/quddiesa_live.htm

Continue reading Jum Dinji ta’ talb għall-Vokazzjonijiet 2020

L-Erbgħat tal-Madonna f’Ta’ Pinu

Nhar l-Erbgħa 6 ta’ Mejju jibdew l-Erbgħat bi tħejjija għall-Festa tal-Assunta. Din is-sena ser ikunu Erbgħat b’differenza minħabba ż-żmien tal-pandemija li qed ngħixu. Għalhekk iċ-ċelebrazzjonijiet kollha f’dawn l-Erbgħat ser ikunu mxandra fuq il-midja soċjali (Facebook u YouTube) tad-Djoċesi ta’ Għawdex u tas-Santwarju Ta’ Pinu. Continue reading L-Erbgħat tal-Madonna f’Ta’ Pinu

Novena bi tħejjija għall-festa liturġika ta’ San Ġorġ Preca – It-Tielet Jum

Novena bi tħejjija għall-festa liturġika ta’ San Ġorġ Preca li se tkun iċċelebrata nhar is-Sibt 9 ta’ Mejju 2020.

Talba qasira li fiha nirriflettu aspetti varji tal-karizma ta’ dan il-qaddis Malti.

Nitolbuh il-bżonnijiet tagħna. Nitolbuh għal pajjiżna u għad-dinja wkoll f’din is-siegha diffiċli. Continue reading Novena bi tħejjija għall-festa liturġika ta’ San Ġorġ Preca – It-Tielet Jum

Il-Papa f’Santa Marta: Nitolbu għall-governanti li għandhom ir-responsabbiltà li jieħdu ħsieb il-popli tagħhom f’daż-żmien ta’ kriżi

Is-Sibt, 2 ta’ Mejju 2020: Illum nitolbu għall-governanti li għandhom ir-responsabbiltà li jieħdu ħsieb il-popli tagħhom f’daż-żmien ta’ kriżi – kapijiet ta’ stati, presidenti ta’ gvernijiet, leġiżlaturi, sindki – sabiex il-Mulej jgħinhom u jtihom il-forza għax xogħolhom mhux ħafif.  U meta jkun hemm id-differenzi bejniethom jifhmu, fil-mumenti ta’ kriżi, li jeħtiġilhom ikunu magħqudin sfiq għall-ġid tal-poplu għax l-għaqda tisboq il-kunflitt.

Illum, is-Sibt 2 ta’ Mejju, hawn magħqudin magħna fit-talb 300 grupp ta’ talb li bl-Ispanjol jissejħu madrugadores, jiġifieri ‘li jqumu kmieni’: ibakkru biex jitolbu, iqumu kmieni ħafna proprju biex jitolbu.  Bħalissa dawn magħqudin magħna.

Continue reading Il-Papa f’Santa Marta: Nitolbu għall-governanti li għandhom ir-responsabbiltà li jieħdu ħsieb il-popli tagħhom f’daż-żmien ta’ kriżi