Ħsibijiet miċ-Ċentru tal-Onkoloġija Sir Anthony Mamo

Hekk kif faqqgħet il-Covid-19 il-Mulej ried, bi grazzja kbira għalija bħala Patri Kapuċċin li minn qaddisu u msejjaħ li jaħdem mal-morda fl-isptarijiet, li nsib ruħi ngħix fiċ-Ċentru tal-Onkoloġija Sir Anthony Mamo. Ngħix mit-Tnejn sal-Ħadd hawn. U, għal dan il-perjodu tal-coronavirus, il-kunvent sar għalija l-isptar. Hekk inħoss b’kuxjenza serena, nadifa u ferħana issemmiex li għandi nwieġeb lil kull min jistaqsini x’qed nagħmel bħalissa waqt il-pandemija tal-coronavirus. Continue reading Ħsibijiet miċ-Ċentru tal-Onkoloġija Sir Anthony Mamo

Novena bi tħejjija għall-festa liturġika ta’ San Ġorġ Preca – Ir-Raba’ Jum

Novena bi tħejjija għall-festa liturġika ta’ San Ġorġ Preca li se tkun iċċelebrata nhar is-Sibt 9 ta’ Mejju 2020.

Talba qasira li fiha nirriflettu aspetti varji tal-karizma ta’ dan il-qaddis Malti.

Nitolbuh il-bżonnijiet tagħna. Nitolbuh għal pajjiżna u għad-dinja wkoll f’din is-siegha diffiċli. Continue reading Novena bi tħejjija għall-festa liturġika ta’ San Ġorġ Preca – Ir-Raba’ Jum