Il-Papa f’Santa Marta: Nitolbu għar-rgħajja li madwar id-dinja kollha jagħtu ħajjithom għall-fidili, anke matul din il-pandemija

Il-Ħadd, 3 ta’ Mejju 2020: Tliet ġimgħat wara l-Qawmien mill-Imwiet tal-Mulej, illum, il-Knisja, fir-raba’ Ħadd tal-Għid, tiċċelebra l-Ħadd tar-Ragħaj it-Tajjeb, Ġesù r-Ragħaj it-Tajjeb.  Dan ifakkarni fil-ħafna rgħajja li madwar id-dinja kollha jagħtu ħajjithom għall-fidili, anke matul din il-pandemija.  Bosta u bosta.  Hawn, fl-Italja, mietu aktar minn mija.  Niftakar ukoll f’rgħajja oħra li jikkuraw lin-nies, it-tobba.  Nitkellmu dwar it-tobba, dwar dak li jagħmlu, imma rridu nkunu konxji li fl-Italja biss 154 tilfu ħajjthom fil-qadi ta’ dmirhom.  Jalla l-eżempju ta’ dawn ir-rgħajja saċerdoti u dawn it-tobba ‘rgħajja’ jgħinna nieħdu ħsieb il-poplu qaddis u fidil ta’ Alla.

Continue reading Il-Papa f’Santa Marta: Nitolbu għar-rgħajja li madwar id-dinja kollha jagħtu ħajjithom għall-fidili, anke matul din il-pandemija