Indulġenza Plenarja fit-tifkira tat-800 anniversarju mill-martirju ta’ San Anġlu ta’ Ġerusalemm

F’għeluq it-800 sena mill-martirju ta’ Sant’Anġlu ta’ Ġerusalemm, il-Penitenzjerija Appostolika tat l-indulġenza Plenarja għas-sena 2020-2021 mill-5 ta’ Mejju sa għeluq il-Ġublew fl-istess data. Continue reading Indulġenza Plenarja fit-tifkira tat-800 anniversarju mill-martirju ta’ San Anġlu ta’ Ġerusalemm

The Christian ethos towards sickness

During these difficult and turbulent times we are living in the question becomes, undoubtedly, spontaneous and loud too: What is the Christian attitude towards sickness? And how we, as Christian believers, should behave in these challenging waters we are swimming in? Continue reading The Christian ethos towards sickness

Biex inħajru lit-tfal għall-Quddiesa. Il-Ħames Ħadd tal-Għid, Sena A

Inħajru lit-tfal permezz ta’ dan il-poster biex il-Ħadd isegwu l-Quddiesa mal-familja minn fuq it-Televiżjoni jew minn fuq is-sit tal-parroċċa. Jagħtu l-kulur lill-istampa u jsibu t-tliet kelmiet li jsemmi Ġesù fil-Vanġelu. Is-Sibt il-Quddiesa se tkun tal-festa ta’ San Ġorġ Preca.

Niżżel poster billi tagħfas din il-link: 5 Hadd tal-Ghid

Continue reading Biex inħajru lit-tfal għall-Quddiesa. Il-Ħames Ħadd tal-Għid, Sena A