San Ġorġ Preca. Il-mixja lejn il-kanonizzazzjoni

Nhar is-Sibt 9 ta’ Mejju 2020, l-Knisja tfakkar il-festa tal-Qaddis Malti San Ġorġ Preca. F’dawn il-jiem nitolbu ħafna għal pajjiżna u l-poplu tagħna, speċjalment f’dan iż-żien ta’ pandemija ħalli San Ġorġ jidħol għalina quddiem Alla.  Nitolbu wkoll għall-membri kollha tas-Soċjeta’ tal-MUSEUM u għal iktar vokazzjonijiet, speċjalment vokazzjonjiet Mużewmini.  Continue reading San Ġorġ Preca. Il-mixja lejn il-kanonizzazzjoni

Novena bi tħejjija għall-festa liturġika ta’ San Ġorġ Preca – Is-Sitt Jum

Novena bi tħejjija għall-festa liturġika ta’ San Ġorġ Preca li se tkun iċċelebrata nhar is-Sibt 9 ta’ Mejju 2020.

Talba qasira li fiha nirriflettu aspetti varji tal-karizma ta’ dan il-qaddis Malti.

Nitolbuh il-bżonnijiet tagħna. Nitolbuh għal pajjiżna u għad-dinja wkoll f’din is-siegha diffiċli. Continue reading Novena bi tħejjija għall-festa liturġika ta’ San Ġorġ Preca – Is-Sitt Jum

Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof – 5 ta’ Mejju

It-Tlieta, 5 ta’ Mejju 2020: Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof. Quddiesa offruta għall-ġenituri kollha ħalli jkunu rgħajja fi ħdan il-familji tagħhom skont il-Qalb ta ’Ġesù u lil dawk li qegħdin jitolbu biex isiru ġenituri. Continue reading Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof – 5 ta’ Mejju