Se jibda l-Quddies fil-knejjes Taljani fit-18 ta’ Mejju

Nhar is-7 ta’ Mejjuġie ffirmat ftehim bejn il-Knisja u l-Gvern fl-Italja biex mit-18 ta’ Mejjul-knejjes jinfetħu għall-Quddiesa, b’ħafna prekawzjoni. Min jattendi għall-Quddiesa jrid ikollu temperatura ta’ inqas minn 37.5 ċentigrad u jkun bil-maskra. Trid tinżamm distanza ta’ metru bejn il-persuni. Continue reading Se jibda l-Quddies fil-knejjes Taljani fit-18 ta’ Mejju

Novena bi tħejjija għall-festa liturġika ta’ San Ġorġ Preca – It-Tmien Jum

Novena bi tħejjija għall-festa liturġika ta’ San Ġorġ Preca li se tkun iċċelebrata nhar is-Sibt 9 ta’ Mejju 2020.

Talba qasira li fiha nirriflettu aspetti varji tal-karizma ta’ dan il-qaddis Malti.

Nitolbuh il-bżonnijiet tagħna. Nitolbuh għal pajjiżna u għad-dinja wkoll f’din is-siegha diffiċli. Continue reading Novena bi tħejjija għall-festa liturġika ta’ San Ġorġ Preca – It-Tmien Jum

Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof – 7 ta’ Mejju

Il-Ħamis, 7 ta’ Mejju 2020: Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof. Quddiesa offruta lil dawk li huma volontarji biex jgħinu lill-morda u lil dawk li jinsabu waħedhom … Continue reading Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof – 7 ta’ Mejju