One thought on “Il-Ħamis, 7 ta’ Mejju 2020”

  1. Gheziez

    Mil qalb nirringrazzja lill dawk kollha li b’xi mod jew iehor qeghdin jaghtuna tant rizorsi biex anke f’dawn ic-cirkustanzi straordinarji nkomplu nfittxu l-vera verita li hija l-kelma T’Alla. Dan huwa li certament jghaqqadna flimkien. U fuq dinin-nota nixtieq nigbed l-attenzjoni fuq il-qari ta’ kuljum tal-quddies li ghal dawn il-ftit jiem ma huwiex aggornat. Verament huwa ta’ ghajnuna ghalija aktar u aktar bhalissa

    Segwaci assidwa tal-laikos

    Fortunata

Leave a Reply

%d bloggers like this: