Quddiesa, Supplika lill-Madonna ta’ Pompej u Rużarju mill-Knisja ta’ M’Xlokk – 8 ta’ Mejju

Il-Ġimgħa, 8 ta’ Mejju 2020: Quddiesa, Supplika lill-Madonna ta’ Pompej u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja ta’ M’Xlokk … Continue reading Quddiesa, Supplika lill-Madonna ta’ Pompej u Rużarju mill-Knisja ta’ M’Xlokk – 8 ta’ Mejju

L-Inżul fuq l-irkupptejn – 1 parti

Kif għandna noqogħdu fil-knisja

Jekk Alla jrid dalwaqt nerġgħu mmorru l-knisja għall-Quddiesa. Se ngħidulna minfejn għandna nidħlu, fejn għandna noqogħdu u x’għandna nagħmlu biex inħarsu s-saħħa tagħna u tal-oħrajn li jkunu preżenti fil-knisja. Fil-ġranet li fadal, nistgħu naraw kif il-Knisja wkoll tagħtina regoli dwar kif għandna noqogħdu waqt il-Quddiesa. Continue reading L-Inżul fuq l-irkupptejn – 1 parti

L-Isqof Mario Grech jgħaddi l-flus tal-‘ventilator’ lill-Ministeru għas-Saħħa

Wara li xahar ilu għamel sejħa lill-Knisja f’Għawdex biex tinġabar is-somma ta’ €50,000 ħalli jixtara ventilator biex jingħata lill-Awtoritajiet tas-Saħħa, l-Isqof Mario Grech għadda din is-somma lil Dr Chris Fearne, Ministru għas-Saħħa. Continue reading L-Isqof Mario Grech jgħaddi l-flus tal-‘ventilator’ lill-Ministeru għas-Saħħa

Fit-8 ta’ Mejju, Mons. Ġużeppi De Piro, kien iddeċieda li jsir qassis

It-8 ta’ Mejju hu jum importanti għas-Soċjetà Missjunarja ta’ San Pawl. Kien dakinhar li Mons. Ġużeppi De Piro, fundatur, iddeċieda li jsir qassis. Hu għex bejn is-snin 1877 sa 1933. Continue reading Fit-8 ta’ Mejju, Mons. Ġużeppi De Piro, kien iddeċieda li jsir qassis