Novena bi tħejjija għall-festa liturġika ta’ San Ġorġ Preca – Id-Disa’ Jum

Novena bi tħejjija għall-festa liturġika ta’ San Ġorġ Preca li se tkun iċċelebrata nhar is-Sibt 9 ta’ Mejju 2020.

Talba qasira li fiha nirriflettu aspetti varji tal-karizma ta’ dan il-qaddis Malti.

Nitolbuh il-bżonnijiet tagħna. Nitolbuh għal pajjiżna u għad-dinja wkoll f’din is-siegha diffiċli. Continue reading Novena bi tħejjija għall-festa liturġika ta’ San Ġorġ Preca – Id-Disa’ Jum

Il-Papa f’Santa Marta: Nitolbu għall-persuni li jaħdmu fl-istituzzjonijiet tas-Salib l-Aħmar u tan-Nofs Qamar l-Aħmar

Il-Ġimgħa, 8 ta’ Mejju 2020: Illum niċċelebraw il-Jum Dinji tas-Salib l-Aħmar u tan-Nofs Qamar l-Aħmar. Nitolbu għall-persuni li jaħdmu f’dawn l-istituzzjonijiet ta’ fejda: jalla l-Mulej ibierek ħidmithom li biha jsir tant ġid. Continue reading Il-Papa f’Santa Marta: Nitolbu għall-persuni li jaħdmu fl-istituzzjonijiet tas-Salib l-Aħmar u tan-Nofs Qamar l-Aħmar