Lectio Divina fit-Tlugħ tal-Mulej fis-Sema. Sena “A”

Vanġelu (Mt 28, 16-20): Dis-silta tagħlaq l-Evanġelju ta’ S. Mattew, fejn rajna l-ħajja ta’ Ġesu fuq din l-art – it-twelid f’Betlem, it-trobbija f’Nazareth, u l-ħidma f’Kafarnaum u Ġerusalemm.  B’ebda mod m’għandna nqisu dis-silta bħala t-tmiem tal-ħidma ta’ Ġesu fuq din l-art. Pjuttost hija bidu.  Ġesu se jidħol fid-dar tal-Missier u jħalli l-Missjoni tiegħu f’idejn l-Appostli.  Ordnalhom biex jinġabru fil-Galilija, fuq il-muntanja tal-Beatitudni. 

Ara Aktar

Santa fil-kexxun tal-kammodina

Nhar it-Tlieta, 18 ta’ Mejju 1937, fis-1.15 ta’ wara nofsinhar, Fra Baskal Farruġia miż-Żebbuġ, Għawdex, raqad fil-Mulej.

L-aħbar tal-mewt tiegħu xterdet bħal leqqa ta’ berqa ma’ Għawdex kollu. Bosta nies ħadu sehem fil-funerali tiegħu għax f’ħajtu kien miżmum bħala bniedem qaddis. Continue reading Santa fil-kexxun tal-kammodina

Quddiesa tal-Ħadd mill-Knisja tal-Lunzjata, Ħal Balzan – 17 ta’ Mejju

Il-Ħadd, 17 ta’ Mejju 2020: Quddiesa tal-Ħadd mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Knisja tal-Lunzjata, Ħal Balzan … Continue reading Quddiesa tal-Ħadd mill-Knisja tal-Lunzjata, Ħal Balzan – 17 ta’ Mejju

Il-Papa f’Santa Marta: Nitolbu għall-ħafna persuni li jnaddfu l-isptarijiet, it-toroq, li jbattlu l-iskart u jiġbruh mid-djar

Il-Ħadd, 17 ta’ Mejju, 2020: It-talba tagħna llum hi għall-ħafna persuni li jnaddfu l-isptarijiet u t-toroq, li jiġbru l-iskart mid-djar u jbattluh, xogħol li ħadd ma jarah imma hu meħtieġ. Il-Mulej iberikhom u jgħinhom.

Continue reading Il-Papa f’Santa Marta: Nitolbu għall-ħafna persuni li jnaddfu l-isptarijiet, it-toroq, li jbattlu l-iskart u jiġbruh mid-djar