Il-Ħadd, 17 ta’ Mejju 2020


Huwa impossibbli li wieħed isalva mingħajr l-għajnuna tal-Imqaddsa Verġni, għaliex dawk li ma jsalvawx mill-ġustizzja ta’ Alla jsalvaw bl-interċessjoni ta’ Marija.

San Ġwann Kriżostmu