Il-Ħadd, 17 ta’ Mejju 2020

Print Friendly, PDF & Email

Huwa impossibbli li wieħed isalva mingħajr l-għajnuna tal-Imqaddsa Verġni, għaliex dawk li ma jsalvawx mill-ġustizzja ta’ Alla jsalvaw bl-interċessjoni ta’ Marija.

San Ġwann Kriżostmu

Leave a Reply

%d bloggers like this: