Illum il-Knisja tfakkar lil Santa Marija Bernarda tal-Qalb Imqaddsa ta’ Marija

Fid-19 ta’ Mejju l-Knisja tfakkar lil Santa Marija Bernarda tal-Qalb Imqaddsa ta’ Marija, Reliġjuża li għexet bejn is-snin 1848 sa 1924. Continue reading Illum il-Knisja tfakkar lil Santa Marija Bernarda tal-Qalb Imqaddsa ta’ Marija

Jerġgħu jinfetħu l-knejjes fl-Italja

Wara xahrejn magħluqin, il-bibien tal-knejjes fl-Italja reġgħu nfetħu biex il-pubbliku jkun jista’ jattendi għaċ-ċelebrazzjonjiet liturġiċi. Kull min jidħol fil-knisja jiġi assigurat li m’għandux temperatura ta’ aktar min-normal. Għat-Tqarbin kulħadd se jibqa’ f’postu biex jirċievi l-Ostja f’idejh mingħand is-Saċerdot. L-attendenza fil-knisja trid tkun limitata, speċjalment fil-Ħdud u fil- l-festi. Għalhekk il-Kappillani jridu jassiguraw li n-numru ta’nies ikun skont id-daqs tal-knisja, u li dawk preżent joqogħdu f’distanza minn xulxin.

https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/tornano-messe-con-popolo-nessun-disagio

Rapport għal-Laikos minn Joe Galea.

Il-kultura tal-mewt

imageXi aħbarijiet ifakkruna fil-‘kultura tal-mewt’. Nhar is-Sibt 16 ta’ Mejju ġie arrestat fir-reġjun ta’ Pariġi Felicien Kabuga, meqjus bħala l-‘finanzier’ tal-ġenoċidju ta’ nofs miljun ruħ fir-Rwanda bejn April u Lulju 1994. Kabuga, li llum għandu 84 sena u hu wieħed min-nies l-aktar imfittxija fid-dinja għas-sehem f’dan il-ġenoċidju, ilu 25 sena maħrub mill-ġustizzja. ‘Il-kultura tal-mewt’ uriet li qiegħda magħna wkoll meta ġie riklamat l-abort bħala wieħed mis-soluzzjonijiet għall-corona virus. Tajjeb li nagħtu widen għall-għajta tal-Papa San Ġwanni Pawlu II għall-‘kultura tal-ħajja’ billi nqiegħdu l-ħajja qabel kull nteress ieħor.

Rapport għal-Laikos minn Joe Galea.

 

Fil-ġardina tiegħek O Marija

Sbejħa l-ġurnata! Sbejjaħ il-jum! Għalkemm friska, l-għodwa ta’ Mejju tibqa’ dejjem waħda mhux tas-soltu. Imma jien, O Marija, waqt li qed ngħix hawn, fit-tieni kunvent tiegħi u dari, mal-pazjenti taċ-Ċentru tal-Onkoloġija Sir Anthony Mamo, li int tant tħobb. U miegħek, jien sirt inħobb ukoll! Continue reading Fil-ġardina tiegħek O Marija