Jerġgħu jinfetħu l-knejjes fl-Italja


Wara xahrejn magħluqin, il-bibien tal-knejjes fl-Italja reġgħu nfetħu biex il-pubbliku jkun jista’ jattendi għaċ-ċelebrazzjonjiet liturġiċi. Kull min jidħol fil-knisja jiġi assigurat li m’għandux temperatura ta’ aktar min-normal. Għat-Tqarbin kulħadd se jibqa’ f’postu biex jirċievi l-Ostja f’idejh mingħand is-Saċerdot. L-attendenza fil-knisja trid tkun limitata, speċjalment fil-Ħdud u fil- l-festi. Għalhekk il-Kappillani jridu jassiguraw li n-numru ta’nies ikun skont id-daqs tal-knisja, u li dawk preżent joqogħdu f’distanza minn xulxin.

https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/tornano-messe-con-popolo-nessun-disagio

Rapport għal-Laikos minn Joe Galea.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.