L-Isqof Mario Grech fil-Festa ta’ San Pawl Nawfragu, il-Munxar

Il-Ħadd, 24 ta’ Mejju 2020: Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex Mario Grech fil-Festa ta’ San Pawl Nawfragu, fil-Knisja parrokkjali ta’ San Pawl Nawfragu, il-Munxar …

Continue reading L-Isqof Mario Grech fil-Festa ta’ San Pawl Nawfragu, il-Munxar

Lectio Divina għal Għid il-Ħamsin. Sena “A”

Vanġelu (Ġw 20, 19-23):  Illum jagħlaq żmien il-Ġħid:  ħamsin jum fejn rajna r-raġuni tal-eżistenza tagħna permezz tal-mewt u l-qawmien ta’ Ġesu.  Is-silta terġa’ teħodna f’jum il-Qawmien filgħaxija meta l-Appostli raw lil Kristu rxoxt: “raw” mhux biss bl-għajnejn materjali imma b’tal-Fidi wkoll: “imberkin ta’ qalbhom safja, għax dawn jaraw ‘l Alla.”  L-Appostli ferħu għax raw kif u fejn spiċċat il-ħajja ta’ min jagħti lilu nnifsu għall-oħrajn.  Jekk aħna jkollna qalb safja, jirnexxilna wkoll naraw lil Kristu kif rawh l-Appostli. Continue reading Lectio Divina għal Għid il-Ħamsin. Sena “A”

Quddiesa tal-Ħadd mill-Knisja tal-Lunzjata, Ħal Balzan – 24 ta’ Mejju

Il-Ħadd, 24 ta’ Mejju 2020: Quddiesa tal-Ħadd mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Knisja tal-Lunzjata, Ħal Balzan … Continue reading Quddiesa tal-Ħadd mill-Knisja tal-Lunzjata, Ħal Balzan – 24 ta’ Mejju

Quddiesa tal-Ħadd mis-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa – 24 ta’ Mejju

Il-Ħadd, 24 ta’ Mejju 2020: Quddiesa tas-Seba’ Ħadd tal-Għid u l-Axxensjoni ta’ Kristu mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa … Continue reading Quddiesa tal-Ħadd mis-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa – 24 ta’ Mejju