X’se jiġri fil-Knisja wara Covid-19?

Print Friendly, PDF & Email

X’effett kellha l-Covid-19 fuqna bħala Maltin, imma wkoll bħala Knisja f’Malta? Kif laqtet lill-Komunità Nisranija f’pajjiżna f’dak li għandu x’jaqsam mar-realtà tas-Sagramenti, speċjalment tal-Ewkaristija?  X’tgħallimna bħala Knisja minn din l-esperjenza? U dwar l-użu tat-teknoloġija fit-twettiq tal-missjoni, ħadna xi lezzjonijiet?  Imma fuq kollox, x’ser jiġri meta jgħaddi dan kollu? Għamila dawn id-domandi lil Fr Carl-Mario Sultana.

Fr Carl-Mario Sultana huwa d-Delegat tal-Arcisqof ghall-Katekezi u Edukazzjoni Religjuza. Huwa wkoll Kap tad-Dipartiment tat-Teologija Pastorali, Liturgija u Ligi Kanonika tal-Fakulta tat-Teologija tal-Universita ta’ Malta u Lettur fil-Katekezi u Edukazzjoni Religjuza fl-Universita ta’ Malta.

 

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

Leave a Reply

%d bloggers like this: