Il-Ħamis, 28 ta’ Mejju 2020

Print Friendly, PDF & Email

L-infern m’huwiex ix-xorti tal-veru klijent ta’ Marija li għalih tkun talbet imqar darba, u li għalih tkun uriet lil Binha li tixtiequ jsalva. Għalina biżżejjed O Marija li int tixtieq is-salvazzjoni tagħna, u ma nixtiequx għajr li nsalvaw.

San Anselmu

Leave a Reply

%d bloggers like this: