Qari tal-Quddies tal-Ġimgħa tas-XVII-il ġimgħa matul is-Sena. San Injazju ta’ Loyola, presbiteru (TO)

Stampa t-test tal-qari …

Is-Sbatax-il Ġimgħa taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
Il-Ġimgħa

QARI I
Il-poplu kollu nġabar madwar Ġeremija fit-tempju tal-Mulej.
Ġer 26, 1-9

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Ġeremija

Fil-bidu tas-saltna ta’ Ġeħojakim bin Ġosija, sultan ta’ Ġuda, ġiet lil Ġeremija l-kelma tal-Mulej: “Hekk jgħid il-Mulej: Continue reading Qari tal-Quddies tal-Ġimgħa tas-XVII-il ġimgħa matul is-Sena. San Injazju ta’ Loyola, presbiteru (TO)