Il-Ġimgħa, 5 ta’ Ġunju 2020

Print Friendly, PDF & Email

Qatt ma nonoraw lil Ġesù akbar milli meta nonoraw lil Omm tiegħu, u nonorawha sempliċiment u biss biex nonoraw lilu aktar perfettament. Immorru għandha biss bħala t-triq li twassalna għall-għan li qed infittxu nilħqu – Ġesù.

San Alwiġi M de Montfort

Leave a Reply

%d bloggers like this: