Qari tal-Quddies tas-Sibt tat-XXX ġimgħa matul is-Sena

Stampa t-test tal-qari …

It-Tletin Ġimgħa taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
Is-Sibt

QARI I
Għalija l-ħajja hi Kristu, u l-mewt hi rebħ.
Fil 1, 18b-26

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Filippin

Ħuti, sew jekk b’fehma safja u sew jekk le, basta jixxandar Kristu; u b’dan jien nifraħ, iva, u nibqa’ nifraħ. Continue reading “Qari tal-Quddies tas-Sibt tat-XXX ġimgħa matul is-Sena”