Qari tal-Quddies tal-Ġimgħa tat-XXX ġimgħa matul is-Sena

Stampa t-test tal-qari …

It-Tletin Ġimgħa taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
Il-Ġimgħa

QARI I
Dak li beda din l-opra tajba fikom, iwassalha għat-tmiem tagħha sa ma jasal il-jum ta’ Kristu Ġesù.
Fil 1, 1-11

Bidu tal-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Filippin

Pawlu u Timotju, qaddejja ta’ Kristu Ġesù, lill-qaddisin kollha fi Kristu Ġesù, flimkien mal-isqfijiet tagħhom u d-djakni li jinsabu fil-belt ta’ Filippi. Continue reading “Qari tal-Quddies tal-Ġimgħa tat-XXX ġimgħa matul is-Sena”