80. L-Ispiritwalità Lajka għandha Għeruqha fi Kristu

Katekeżi mill-Papa Ġwanni Pawlu II dwar il-Knisja. Udjenza Ġenerali – 01/12/1993.

1. L-irwol speċifiku tal-lajċi fil-Knisja jitlob, min-naħa tiegħu, ħajja spiritwali profonda.

Biex jgħinuhom jilħquha u jgħixuha, ġew ippubblikati opri tejoloġiċi u pastorali ta’ spiritwalità għal-Lajċi, ibbażati fuq is-suppożizzjoni li kull imgħammed huwa msejjaħ għall-qdusija. Continue reading 80. L-Ispiritwalità Lajka għandha Għeruqha fi Kristu