Il-Ġimgħa, 12 ta’ Ġunju 2020

Print Friendly, PDF & Email

Ħasra għal dawk li jiddisprezzaw id-devozjoni lejn Marija. Ir-ruħ ma tistax tgħix mingħajr ma tirrikorri lejn Marija u tirrakkomanda lilha nfisha lejha. Jaqa’ u jintilef min ma jirrikorrix lejn Marija.

San Alfonz M de Liguori

Leave a Reply

%d bloggers like this: