Il-Ġimgħa, 12 ta’ Ġunju 2020


Ħasra għal dawk li jiddisprezzaw id-devozjoni lejn Marija. Ir-ruħ ma tistax tgħix mingħajr ma tirrikorri lejn Marija u tirrakkomanda lilha nfisha lejha. Jaqa’ u jintilef min ma jirrikorrix lejn Marija.

San Alfonz M de Liguori

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.