Is-Sibt, 13 ta’ Ġunju 2020

Print Friendly, PDF & Email

Is-servi ta’ Marija huma hekk żguri li se jmorru l-Ġenna daqslikieku ġa jinsabu hemm. Min huma dawk li se jkunu salvi u se jsaltnu fil-Ġenna? Ċertament dawk li s-Sultana tal-Ħniena se tinterċdi għalihom. Il-klijenti ta’ Marija neċessarjament se jsalvaw.

San Alfonz M de Liguori

Leave a Reply

%d bloggers like this: