It-Tlieta, 16 ta’ Ġunju 2020

Print Friendly, PDF & Email

Għalhekk nordna lill-Aħwa kollha, dawk ħajjin u dawk li għad jiġu fil-ġejjieni, biex jivveneraw lill-Imqaddsa Omm Alla, li lejha jduru bħala l-Protettriċi tagħna, jfaħħruha f’kull żmien, f’kull ċirkustanza tal-ħajja, bil-mezzi kollha li jkollhom u bl-akbar devozjoni u sottomissjoni.

San Franġisk t’Assisi

Leave a Reply

%d bloggers like this: