L-Erbgħa, 17 ta’ Ġunju 2020

Print Friendly, PDF & Email

O ammirabbli Omm ta’ Alla! Kemm dnubiet jien għamilt li għalihom int ksibtli l-maħfra, u kemm oħrajn kont nagħmel kieku ma preservajtnix minnhom int?

San Ġwann Eudes

Leave a Reply

%d bloggers like this: