Il-Ġimgħa, 19 ta’ Ġunju 2020

Print Friendly, PDF & Email

Marija kienet mgħollija għad-dinjità ta’ Omm Alla aktar għall-midinbin milli għall-ġusti, ladarba Ġesù Kristu ddikkjara li huwa ġie biex isejjaħ mhux lill-ġusti imma lill-midinbin.

San Anselmu

Leave a Reply

%d bloggers like this: