Is-Sibt, 20 ta’ Ġunju 2020

Ejjew ninxteħtu f’riġlejn din l-Omm twajba, u waqt li ngħannquhom ma nitilqux qabel ma tberikna, u tacċċttana bħala wliedha.

San Bernard ta’ Clairvaux

Leave a Reply