L-Erbgħa, 24 ta’ Ġunju 2020

Print Friendly, PDF & Email

Għax ladarba Alla, taha s-setgħa fuq Ibnu l-Waħdieni u naturali tiegħu, taha wkoll is-setgħa fuq uliedha adottivi – mhux biss f’dak li jmiss lill-ġisem, imma wkoll f’dak li jmiss lir-ruħ.

San Alwiġi M de Montfort

Leave a Reply

%d bloggers like this: