L-Erbgħa, 24 ta’ Ġunju 2020


Għax ladarba Alla, taha s-setgħa fuq Ibnu l-Waħdieni u naturali tiegħu, taha wkoll is-setgħa fuq uliedha adottivi – mhux biss f’dak li jmiss lill-ġisem, imma wkoll f’dak li jmiss lir-ruħ.

San Alwiġi M de Montfort

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.